Foto: Karl Ragnar Gjertsen / Wikimedia Commons, (CC) BY-SA

Takk for en fantastisk leir!

Sjekk hittegods hvis du har glemt noe!

Kart over leirområdet tegnet av Fredrik Ottesen

kart over leiren